Over ons

Home/Over ons
Over ons 2014-09-19T10:09:17+00:00

Over Sectorplan Zorg

Het sectorplan Zorg moet bijdragen aan het oplossen van de arbeidsmarktproblemen als gevolg van hervormingen, bezuinigingen en decentralisaties in de zorg. Doel van dit sectorplan is om ca. 80.000 mensen op te leiden voor ander werk in de sector Zorg en Welzijn en / of van werk naar werk te begeleiden en daarmee zoveel als mogelijk ontslag te voorkomen.

Een plan voor bij- en nascholing

Het Sectorplan Zorg Noord-Nederland richt zich op de bij- en nascholing van werknemers. Het doel is om medewerkers uit de zorgsector te trainen en te ondersteunen bij het vergroten van hun competenties, zodat zij in staat zijn om in te spelen op de veranderende omstandigheden in de zorg. Hierdoor blijven werknemers arbeidsmarktfit. Het gaat om:

  • Scholing gericht op competentieontwikkeling en vaardigheden;
  • Kwalificerende scholing (opscholing);
  • Scholing gericht op verdere versterking van de arbeidsmarktpositie.
  • Daarnaast is er aandacht voor instroom voor jongeren en behoud / uitbreiding van BBL-plaatsen.

16 juli heeft het Agentschap SZW een positieve beschikking heeft afgegeven voor het sectorplan Zorg Noord-Nederland. Dat betekent dat wij vol vertrouwen van start kunnen gaan met de uitvoering van het project. De looptijd van het Sectorplan is vastgesteld van 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2016.

Documentatie

Sectorplan Zorg Noord Nederland
Beschikking Subsidieverlening 2014
Stappenplan aanvraag sectorplan voor organisaties